Plastiğin içinde neler vardır?

Plastik; karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.

Plastik kimyasal bir madde midir?

Plastik; karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve diğer organik ya da inorganik elementlerin oluşturduğu monomer adı verilen; basit yapıdaki moleküllü gruplardaki bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapıya dönüştürülmesi ile elde edilen malzemelere verilen isimdir.

Plastiğin ham maddesi nedir vikipedi?

Plastiğin hammaddesi kısaca petroldür. Petrol plastik üretiminde çok önemlidir. Aynı zamanda plastik üretilirken ham madde olarak da gaz ve kömürlerden de yararlanılır.

Plastik yapı malzemeleri nelerdir?

Inşaat sektöründe kullanılan birçok plastik ve polimer çeşidi vardır. Binalarda kullanılan plastik örnekleri; akrilik, kompozitler, genişletilmiş polistiren, polikarbonat, polietilen, polipropilen ve polivinil klorür dür.

Plastik asitten etkilenir mi?

Binlerce plastik türü bulunmaktadır, moleküller birleştirilerek zincirler meydana getirilir ve her bir zincir büyük bir moleküldür. Bu uzun yapılı molekül zincirlere polimerler denir. Plastikler çalışma koşullarına ve asitlere dayanıklı olup sudan etkilenmezler.

Plastik kaça ayrılır?

Plastikler doğal ve yapay olmak üzere 2’ye ayrılır. İlk elde edilen plastikler doğal plastiklerdir. İlk plastikler selüloz nitrattan yapılan saf plastiklerdir.

PVC k67 nerede kullanılır?

PVC (Polivinil Klorür), süspansiyon polimerizasyon işlemi ile üretilen bir vinil klorür homopolimeridir. Pencere çerçeveleri, panjurlar, kablolar, ayakkabı tabanları, borular vs gibi her türlü profili üretmek için kullanılan temel kimyasaldır.

PVC hammadde fiyatları neden artıyor?

Ocak 2020’de uluslararası piyasada tonu 8 dolar arasında işlem gören PVC fiyatları pandeminin etkisiyle dünya ekonomisinin kapanmasıyla ikinci çeyrekte 700 dolara kadar gerileyen PVC fiyatları 2021’nin ikinci yarısından itibaren yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle hızla yükselmeye başladı.

 

Plastikler, organik ürünlerden elde edilirler. Plastik üretiminde kullanılan selüloz, kömür, doğal gaz, tuz ve tabii ki ham petrol gibi maddeler doğal ürünlerdir.

Ham petrol, binlerce bileşenden oluşan kompleks bir karışımdır. Kullanışlı olabilmesi için işlenmesi gerekir.

Plastik üretimi, bir petrol rafinerisinde gerçekleşen damıtma işlemiyle başlar.

Damıtma işleminde, ağır ham petrolün fraksiyon denilen daha hafif gruplara ayrılması işi yapılır. Her bir fraksiyon, molekül büyüklüğü ve yapısı açısından farklı olan bir hidrokarbon zincir (karbon ve hidrojenden yapılan kimyasal bileşenler) karışımıdır. Bu fraksiyonlardan biri olan nafta, plastik üretiminde son derece önemli olan bir unsurdur.

Belli katalizörler gerektiren polimerleştirme ve polikondansasyon işlemleri plastik üretiminde kullanılan iki ana işlemdir. Etilen ve propilen gibi monomerler, polimerleştirme reaktöründe birbirine bağlanarak uzun polimer zincirleri oluşturur. Temelde kullanılan monomer türüne bağlı olarak, her bir polimer türünün kendisine has özelliği, yapısı ve büyüklüğü vardır.

Birçok farklı plastik türü olduğundan, iki ana polimer serisi altında toplanabilirler:

  • Termoplastikler (ısıyla karşılaştığında erir ve soğutulduğunda tekrar sertleşir)
  • Termosetler (kalıplandıktan sonra tekrar eritilemez)
Termoplastik Örnekleri
Akrilonitril bütadien stiren – ABS
Polikarbonat – PC
Polietilen – PE
Polietilen tereftalat – PET
Polivinilklorür – PVC
Polimetilmetakrilat – PMMA
Polipropilen – PP
Polistiren – PS
Genişletilmiş Polistrien – EPS
Termoset Örnekleri
Epoxide (EP)
Phenol-formaldehyde (PF)
Poliüretan (PUR)
Politetrafloroetilen – PTFE
Doymamış poliyester reçineleri (UP)